Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Aktualności

Zmieniliśmy wygląd elementów w zakładce Raporty

Zmiana i reorganizacja polega na zmniejszeniu liczby dostępnych sekcji i zmianie ich wyglądu. Nowe sekcje grupują wszystkie raporty, które dotyczą podobnej tematyki. Na przykład w sekcji „Nauczyciele akademiccy” znajdziesz teraz raporty dotyczące liczby nauczycieli akademickich w poszczególnych latach oraz liczby nauczycieli akademickich cudzoziemców. Wszystkie raporty zostały przeniesione do nowych sekcji. Każda sekcja została opatrzona opisem, który precyzuje jakie informacje znajdziesz w raportach w danej sekcji.

Spis nowych sekcji:

 1. Uczelnie
 2. Studenci
 3. Absolwenci
 4. Doktoranci
 5. Nauczyciele akademiccy
 6. Działalność naukowa w Polsce i jej ewaluacja
 7. Opracowania specjalistyczne
 8. Badania nad sztuczną inteligencją.

Po kliknięciu w baner „Lista raportów” rozwinie się lista dostępnych raportów w każdej z tych sekcji.

Lista aktualnie dostępnych raportów w RAD-on.

Wdrożyliśmy komentarze eksperckie w raportach na temat nauczycieli akademickich

Do siedmiu raportów o nauczycielach akademickich dodaliśmy komentarze eksperckie w polskiej i angielskiej wersji językowej.

Zminay dotyczą raportów:

 1. Nauczyciele akademiccy w 2022 roku
 2. Nauczyciele akademiccy w 2021 roku
 3. Nauczyciele akademiccy w 2020 roku
 4. Nauczyciele akademiccy w 2019 roku
 5. Nauczyciele akademiccy w poszczególnych województwach
 6. Nauczyciele akademiccy cudzoziemcy
 7. Państwa pochodzenia nauczycieli akademickich cudzoziemców

Wdrożyliśmy zmiany w danych użytkownika – 08.01.2024 r.

W zakładce Konto użytkownika dostępne są informacje dotyczące danych zgromadzonych m.in. w POL-on 2.0. Dziś zostały one poszerzone o dane z modułu Patenty i prawa ochronne.

Usługa wymaga zalogowania się poprzez login.gov.pl (np. Profilem Zaufanym) do konta użytkownika RAD-on. Informacje znajdujące się tam w raportach dotyczą tylko użytkownika zalogowanego, nie ma możliwości wyświetlenia danych innych osób.

 

Wdrożyliśmy zmiany w raportach o studentach, o rekrutacji na studia i o kierunkach studiów

Zaktualizowaliśmy raporty o studentach na kierunkach studiów (stan danych na 31.12.2022r.)

 1. Studenci z poszczególnych dziedzin studiów
 2. Studenci nauk humanistycznych na poszczególnych kierunkach studiów
 3. Studenci nauk teologicznych na poszczególnych kierunkach studiów
 4. Studenci sztuki na poszczególnych kierunkach studiów
 5. Studenci nauk społecznych na poszczególnych kierunkach studiów
 6. Studenci nauk ścisłych i przyrodniczych na poszczególnych kierunkach studiów
 7. Studenci nauk inżynieryjnych i technicznych na poszczególnych kierunkach studiów
 8. Studenci nauk medycznych i o zdrowiu na poszczególnych kierunkach studiów
 9. Studenci nauk rolniczych i weterynaryjnych na poszczególnych kierunkach studiów
 10. Studenci studiów międzydziedzinowych i pozostałych na poszczególnych kierunkach studiów

Dwa uaktualnienia raportów o rekrutacji na studia (dane za lata akademickie 2022/2023 i 2023/2024)

 1. Rekrutacja na studia: porównanie uczelni
 2. Rekrutacja na studia: porównanie grup uczelni

Wdrożyliśmy aktualizację raportów o kierunkach studiów (dane za 2022 rok)

 1. Kierunki studiów: rozmieszczenie geograficzne (uczelnie i ich filie)
 2. Kierunki studiów: porównanie uczelni
 3. Kierunki studiów: porównanie grup uczelni

Wdrożyliśmy zmiany w raportach o studentach

Zaktualizowaliśmy dwa raporty o studentach (stan danych na 31.12.2022r.)

 1. Studenci: porównanie uczelni
 2. Studenci; porównanie grup uczelni

Raporty pozwalają na porównanie ze sobą określonych uczelni lub całych grup uczelni, z uwzględnieniem charakterystyki podmiotów, studentów i studiów (jednostką obserwacji stosowaną w raporcie jest studiowanie).

Zachęcamy do zapoznania się.

Prace serwisowe

7.12.2023 r. w godzinach 9:30-19:00 możesz doświadczyć utrudnień w pracy w systemach POL‑on i RAD-on:

 • do godziny 15:30 raporty dostępne w sekcji Studenci w module Raporty POL‑on będą udostępniać dane według stanu technicznego POL‑on z godziny 9:30;
 • do godziny 15:30 moduł Dane obywatela na platformie RAD-on będzie udostępniał dane studentów według stanu technicznego POL‑on z godziny 9:30;
 • w godzinach 15:30-19.00 wspomniane wyżej moduły nie będą zwracać żadnych danych.

Wdrożone zmiany – 07.11.2023 r.

Wdrożyliśmy dwa nowe raporty o nauczycielach akademickich.

Wdrożone raporty umożliwiają porównywanie ze sobą wybranych uczelni (lub grup uczelni), z uwzględnieniem cech uczelni oraz nauczycieli akademickich w 2022 roku. W raportach, podobnie jak w innych raportach, które znajdują się w folderze „Nauczyciele akademiccy”, jednostką analizy jest etat nauczyciela akademickiego, zatrudnionego na uczelni w Polsce.

Informacje można filtrować po atrybutach: płeć, wiek, stopień lub tytuł naukowy, stanowisko, grupa stanowisk, dziedzina i dyscyplina nauki, a także według cech uczelni: nazwa, miasto, województwo, rodzaj, profil. Uwzględniliśmy nową klasyfikację dziedzin i dyscyplin naukowych i artystycznych z 2022 roku. Raporty zawierają wizualizacje, są opatrzone objaśnieniami metodologicznymi. Są dostępne w wersji polskiej i angielskiej.

Prace serwisowe w dniu 19.10.2023

W związku z pracami serwisowymi w dniu 19.10.2023 wystąpią następujące utrudnienia w systemie POL-on oraz RAD-on w godzinach 9.30-19.00:

 • do godziny 15.30 raporty dostępne w sekcji „Studenci” w module „Raporty” w „POL-on” będą udostępniać dane według stanu technicznego POL-on z godziny 9:30
 • do godziny 15.30 moduł „Dane obywatela” na platformie RAD-on będzie udostępniał dane studentów według stanu technicznego POL-on z godziny 9:30
 • od godziny 15:30 do godziny 19.00 wspomniane wyżej moduły nie będą zwracać żadnych danych