Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Usługi słownikowe – scenariusze

https://radon.nauka.gov.pl/api/katalog-udostepniania-danych/dane-polon/polon/reports_dictionaries

Scenariusz 1 – pobranie wszystkich kodów z wybranego słownika (academicDegreeKinds)

Request URL: https://radon.nauka.gov.pl/opendata/polon/dictionaries/employee/academicDegreeKinds/

Response:

[
{
"namePl": "Doktor",
"nameEn": "Doctor",
"code": "1"
},
{
"namePl": "Doktor habilitowany",
"nameEn": "Habilitated doctor",
"code": "2"
},
{
"namePl": "Doktor habilitowany sztuki",
"nameEn": "Habilitated doctor of art",
"code": "3"
},
{
"namePl": "Doktor sztuki",
"nameEn": "Doctor of art",
"code": "4"
},
{
"namePl": "Kwalifikacje I stopnia",
"nameEn": "I degree qualifications",
"code": "5"
},
{
"namePl": "Kwalifikacje II stopnia",
"nameEn": "II degree qualifications",
"code": "6"
}

Scenariusz 2 – pobranie wybranego kodu ze słownika academicDegreeKinds

Request URL: https://radon.nauka.gov.pl/opendata/polon/dictionaries/employee/academicDegreeKinds/1

Response:

{
"namePl": "Doktor",
"nameEn": "Doctor",
"code": "1"
}