Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Pracownicy POL-on – scenariusze użycia usługi

https://radon.nauka.gov.pl/api/katalog-udostepniania-danych/dane-polon/polon/reports_employee

Scenariusz 1 – pobranie pracowników o wskazanym imieniu i nazwisku

Request:

 1. Liczba rekordów, która zostanie zwrócona = 1
 2. Imię = Janusz
 3. Nazwisko = Kowalski

Request URL: https://radon.nauka.gov.pl/opendata/polon/employees?resultNumbers=1&firstName=Janusz&lastName=Kowalski

Response: Został zwrócony pierwszy rekord dla danych Janusz Kowalski

{
"results": [
{
"professionalTitles": [
{
"employeeInInstitutionUuid": "1eb3493a-7638-40be-9276-6bab455ce005",
"professionalTitleCode": 4,
"professionalTitleName": "Magister inżynier",
"courseName": "Elektrotechnika",
"institutionUuid": null,
"institutionName": "Politechnika Szczecińska",
"foreignInstitutionName": null,
"graduationYear": "1984",
"grantingCountry": null
}
],
"lastRefresh": "1628776324882",
"employeeInInstitutionUuids": [
{
"employeeInInstitutionUuid": "1eb3493a-7638-40be-9276-6bab455ce005",
"employingInstitutionUuid": "1c749f42-2a28-46f6-a59f-63d4e8541713",
"employingInstitutionName": "Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie"
}
],
"personalData": {
"firstName": "Janusz",
"middleName": null,
"lastName": "Kowalski-Stankiewicz",
"lastNamePrefix": null
},
"employments": [
{
"startDate": "1998-02-09",
"endDate": null,
"employingInstitutionName": "Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie",
"employingInstitutionUuid": "1c749f42-2a28-46f6-a59f-63d4e8541713",
"basicPlaceOfWork": "Tak",
"declaredDisciplines": {
"firstDisciplineName": null,
"firstDisciplineCode": null,
"secondDisciplineName": null,
"secondDisciplineCode": null
}
}
],
"disciplinaryPenalties": null,
"penaltyMarker": false,
"academicTitles": null,
"calculatedEduLevel": "dr",
"academicDegrees": [
{
"employeeInInstitutionUuid": "1eb3493a-7638-40be-9276-6bab455ce005",
"academicDegreeCode": 1,
"academicDegreeName": "Doktor",
"grantingMode": "Krajowy",
"grantingYear": "1998",
"grantingInstitutionUuid": null,
"grantingInstitutionName": "Politechnika Szczeci",
"baseReasonAccept": null,
"foreignInstitutionName": null,
"grantingCountry": null,
"recognitionInstitutionName": null,
"degreeClassification": [
{
"fieldName": "nauki techniczne",
"fieldCode": null,
"disciplineName": "nauki techniczne",
"disciplineCode": null
}
]
}
],
"id": "E6BC0C2A91857A63A92EEA7322C4430342BDA6C4",
"dataSource": "POLON",
"equivalentDegrees": null
}
],
"pagination": {
"maxCount": 3,
"token": "MTYyODc3NjMyNDg4Mg=="
},
"version": "1.1.3"

Scenariusz 2 – pobranie kolejnej strony z wynikami

Każda poprawna odpowiedź usługi zawiera token, który umożliwia pobranie kolejnej partii danych. Aby pobrać kolejną stronę z wynikami, w następnym zapytaniu należy użyć tokenu, który został zwrócony w poprzedniej odpowiedzi (parametr token)

Request z użyciem tokenu: 

 1. Liczba rekordów, która zostanie zwrócona = 1
 2. Imię = Janusz
 3. Nazwisko = Kowalski
 4. Token (token należy skopiować z poprzednio zwróconej odpowiedzi)

Request URL: https://radon.nauka.gov.pl/opendata/polon/employees?resultNumbers=1&token=MTYyODc3NjMyNDg4Mg%3D%3D&firstName=Janusz&lastName=Kowalski

Response:

Po użyciu tokenu został zwrócony kolejny rekord.

{
 "results": [
  {
   "country": "Polska",
   "city": "Warszawa",
   "regon": "000275702",
   "managerSurname": null,
   "countryCd": "167",
   "pib": "0",
   "institutionUuid": "47e86fcb-d7b4-4631-822c-b5647a72e885",
   "lNumber": null,
   "siTypeName": null,
   "managerName": null,
   "ministryNumber": "316",
   "eMail": "info@chopin.edu.pl",
   "supervisingInstitutionID": "5b64b6e6-7375-4037-89d8-ef183ea2c1f0",
   "nip": "5250007715",
   "street": "Okólnik",
   "www": "http://www.chopin.edu.pl",
   "espAddress": null,
   "voivodeship": "mazowieckie",
   "id": "3903",
   "iKindName": "Uczelnia publiczna",
   "lastRefresh": "1628775424298",
   "postalCd": "00-368",
   "bNumber": "2",
   "panNumber": null,
   "branches": [
    {
     "branchUuid": "76717999-b71c-4160-9041-6859b164f57b",
     "branchName": "Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Filia w Białymstoku",
     "branchCity": "Białystok"
    }
   ],
   "krs": null,
   "supervisingInstitutionName": "Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego",
   "iLiqStartDT": null,
   "eunNumber": null,
   "uTypeName": "akademicka",
   "institutionUid": "bv6QBJvPL8aygKOu5jtJPBQ",
   "phone": "+48 22 8277241",
   "iStartDT": "1810-01-01",
   "iLiqDT": null,
   "name": "Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie",
   "iKindCd": "13",
   "siTypeCd": null,
   "yearPib": null,
   "uTypeCd": "1",
   "dataSource": "POLON",
   "voivodeshipCode": "7",
   "status": "Działająca",
   "statusCode": "1"
  }
 ],
 "pagination": {
  "maxCount": 131,
  "token": "MTYyODc3NTQyNDI5OA=="
 },
 "version": "1.7.0"
}