Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Kierunki studiów/uruchomienia POL-on – scenariusze użycia usługi

https://radon.nauka.gov.pl/api/katalog-udostepniania-danych/dane-polon/polon/reports_course

Scenariusz 1 – pobranie kierunków o wskazanym poziomie i profilu kształcenia

Request:

  1. Liczba rekordów, która zostanie zwrócona = 1
  2. Poziom = 2 (pierwszego stopnia)
  3. Profil kształcenia = 2 (ogólnoakademicki)

Request URL: https://radon.nauka.gov.pl/opendata/polon/courses?resultNumbers=1&levelCode=2&profileCode=2

Response: Został zwrócony pierwszy rekord

{
"results": [
{
"profileName": "ogólnoakademicki",
"courseUuid": "017a4058-1e08-4c77-a709-b8e866da3ce0",
"iscedName": "Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)",
"legalBasisTypeCode": "4",
"courseInstances": [],
"courseCode": "13438",
"leadingInstitutionVoiodeshipCode": "7",
"mainInstitutionUuid": "511d4dfc-574e-4801-af14-e99dc24f8209",
"liquidationDate": null,
"levelCode": "2",
"legalBasisNumber": "57/2021",
"currentStatusCode": "3",
"teacherTraining": "Nie",
"leadingInstitutionCity": "Warszawa",
"iscedCode": "0232",
"coLed": "Nie",
"courseOldCode": null,
"currentStatusName": "prowadzone",
"lastRefresh": "1631101632173",
"legalBasisTypeName": "Zarządzenie rektora",
"philologicalLanguages": [],
"terminationInitializationDate": null,
"levelName": "pierwszego stopnia",
"creationDate": "2021-03-23",
"courseName": "Sztuka pisania",
"leadingInstitutionName": "Uniwersytet Warszawski",
"coLeadingInstitutions": [],
"disciplines": [
{
"disciplineCode": "DS010104N",
"disciplineName": "językoznawstwo",
"disciplinePercentageShare": "15",
"disciplineLeading": "Nie"
},
{
"disciplineCode": "DS010504N",
"disciplineName": "nauki o komunikacji społecznej i mediach",
"disciplinePercentageShare": "12",
"disciplineLeading": "Nie"
},
{
"disciplineCode": "DS010105N",
"disciplineName": "literaturoznawstwo",
"disciplinePercentageShare": "64",
"disciplineLeading": "Tak"
},
{
"disciplineCode": "DS010106N",
"disciplineName": "nauki o kulturze i religii",
"disciplinePercentageShare": "9",
"disciplineLeading": "Nie"
}
],
"legalBasisDate": "2021-03-23",
"profileCode": "2",
"mainInstitutionName": "Uniwersytet Warszawski",
"leadingInstitutionVoiodeship": "mazowieckie",
"organizationalUnits": [],
"philological": "Nie",
"dataSource": "POLON",
"leadingInstitutionUuid": "511d4dfc-574e-4801-af14-e99dc24f8209"
}
],
"pagination": {
"maxCount": 2984,
"token": "MTYzMTEwMTYzMjE3Mw=="
},
"version": "1.3.2"
}

Scenariusz 2 – pobranie kolejnej strony z wynikami

Każda poprawna odpowiedź usługi zawiera token, który umożliwia pobranie kolejnej partii danych. Aby pobrać kolejną stronę z wynikami, w następnym zapytaniu należy użyć tokenu, który został zwrócony w poprzedniej odpowiedzi (parametr token)

Request z użyciem tokenu: 

  1. Liczba rekordów, która zostanie zwrócona = 1
  2. Poziom = 2 (pierwszego stopnia)
  3. Profil kształcenia = 2 (ogólnoakademicki)
  4. Token (token należy skopiować z poprzednio zwróconej odpowiedzi)

Request URL: https://radon.nauka.gov.pl/opendata/polon/courses?resultNumbers=1&token=MTYzMTEwMTYzMjE3Mw%3D%3D&levelCode=2&profileCode=2

Response:

Po użyciu tokenu został zwrócony kolejny rekord.

{
"results": [
{
"profileName": "ogólnoakademicki",
"courseUuid": "0380f530-d918-4597-ba3e-b7073ef48772",
"iscedName": "Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)",
"legalBasisTypeCode": "1",
"courseInstances": [
{
"courseInstanceUuid": "eb5c3906-d7f5-4c92-9950-269290b11592",
"courseInstanceCode": "3391",
"courseInstanceOldCode": "37298",
"courseName": "Central European and Balkan Studies",
"formCode": "1",
"formName": "stacjonarne",
"titleCode": "2",
"titleName": "licencjat",
"languageCode": "pol",
"languageName": "polski",
"philologicalLanguages": [],
"educationStartDate": "2016-10-01",
"numberOfSemesters": "6",
"ects": "180",
"dual": "Nie",
"bridging": "Nie",
"statusCode": "3",
"statusName": "prowadzone",
"liquidationDate": null,
"coopWithVocational": "Nie"
}
],
"courseCode": "2949",
"leadingInstitutionVoiodeshipCode": "15",
"mainInstitutionUuid": "9eec5244-9085-4de9-9ad9-a77b7ad693bc",
"liquidationDate": null,
"levelCode": "2",
"legalBasisNumber": "304/2015/2016",
"currentStatusCode": "3",
"teacherTraining": "Nie",
"leadingInstitutionCity": "Poznań",
"iscedCode": "0232",
"coLed": "Nie",
"courseOldCode": "14259",
"currentStatusName": "prowadzone",
"lastRefresh": "1631101632174",
"legalBasisTypeName": "Uchwała senatu uczelni",
"philologicalLanguages": [],
"terminationInitializationDate": null,
"levelName": "pierwszego stopnia",
"creationDate": "2016-04-25",
"courseName": "Central european and balkan studies",
"leadingInstitutionName": "Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu",
"coLeadingInstitutions": [],
"disciplines": [
{
"disciplineCode": "DS010106N",
"disciplineName": "nauki o kulturze i religii",
"disciplinePercentageShare": "35",
"disciplineLeading": "Nie"
},
{
"disciplineCode": "DS010105N",
"disciplineName": "literaturoznawstwo",
"disciplinePercentageShare": "65",
"disciplineLeading": "Tak"
}
],
"legalBasisDate": "2016-04-25",
"profileCode": "2",
"mainInstitutionName": "Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu",
"leadingInstitutionVoiodeship": "wielkopolskie",
"organizationalUnits": [
{
"organizationalUnitUuid": "67d572d3-2b2a-436d-a186-a12383c4756c",
"organizationalUnitFullName": "Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Szkoła Nauk o Języku i Literaturze; Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej"
}
],
"philological": "Nie",
"dataSource": "POLON",
"leadingInstitutionUuid": "9eec5244-9085-4de9-9ad9-a77b7ad693bc"
}
],
"pagination": {
"maxCount": 2984,
"token": "MTYzMTEwMTYzMjE3NA=="
},
"version": "1.3.2"
}